Loading...
VỀ CHÚNG TÔI

Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn được thành lập ngày 02/04/2016 với sự bảo trợ từ Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam, hội tụ thành viên là các anh chị em là doanh nhân, chuyên gia xuất thân từ Khánh Hòa hoặc có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Khánh Hòa, dâu rể Khánh Hòa, bạn bè yêu mến Khánh Hòa với tiêu chí “Gắn kết đồng hương – Gia tăng giá trị – Nâng bước tương lai”

Tại Tp. Hồ Chí Minh, có phần đông những người con gốc Khánh Hòa hoặc từng sống, làm việc tại Khánh Hòa, với mong muốn kết nối và tạo ra một tổ chức cùng nhau giao lưu, mang lại những giá trị tốt đẹp cho quê hương. Từ đây Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn ra đời vào ngày 02/04/2016 với sự bảo trợ của Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam, khởi đầu từ một số anh chị em doanh nhân có gốc Khánh Hòa, sau đó hội tụ thành viên các anh chị em là doanh nhân, chuyên gia xuất thân từ Khánh Hòa hoặc có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Khánh Hòa, dâu rể Khánh Hòa, bạn bè yêu mến Khánh Hòa với tiêu chí “Gắn kết đồng hương – Gia tăng giá trị – Nâng bước tương lai”.

A beautifull beach view
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Câu lạc bộ Doanh nhân
Khánh Hoà - Sài Gòn

Ban công tác xã hội
Ban công tác xã hội
Ban phát triển thành viên
Ban phát triển thành viên
Ban truyền thông - sự kiện
Ban truyền thông - sự kiện
Ban văn thể mỹ
Ban điều hành Câu lạc bộ

15 thành viên (do các thành viên bầu chọn)

Ban phát triển doanh nghiệp
Ban phát triển doanh nghiệp
Ban kiểm soát
Ban văn hoá thể thao
Ban cố vấn
Ban cố vấn
Ban cố vấn
Ban tài chính
  • Ban điều hành Câu lạc bộ

    15 thành viên (do các thành viên bầu chọn)
  • Ban cố vấn

  • Ban công tác xã hội

  • Ban phát triển doanh nghiệp

  • Ban truyền thông - sự kiện

  • Ban phát triển thành viên

  • Ban văn hoá thể thao

  • Ban tài chính

a bounce ball a bounce ball a bounce ball
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Câu lạc bộ hướng tới sự chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực

Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hoà – Sài Gòn là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản lý và tự trang trải kinh phí hoạt động, tuân thủ theo điều lệ chung của Hội đồng Doanh nhân Việt Nam thuộc Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kết nối đồng hương Khánh Hoà
Gia tăng giá trị cho nhau
Nâng bước tương lai thế hệ trẻ
Chung tay vì Khánh Hoà
TÔN CHỈ

Tiêu chí câu lạc bộ

Câu lạc bộ khởi đầu từ một số anh chị em doanh nhân có gốc Khánh Hòa, sau đó hội tụ thành viên là các anh chị em doanh nhân, chuyên gia,… xuất thân từ Khánh Hòa hoặc có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Khánh Hòa với tiêu chí:

Kết nối đồng hương Khánh Hoà
Kết nối đồng hương Khánh Hoà

Kết nối những người con Khánh Hòa cùng giao lưu, sinh hoạt, hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống. Là cầu nối thắt chặt tình đồng hương.

Gia tăng giá trị cho nhau
Gia tăng giá trị cho nhau

Thông qua những hoạt động để tăng tính tương tác, hợp tác đặt biệt trong kinh doanh. Liên kết để trở thành khối vững mạnh, nâng cao sự cạnh tranh, tạo ra giá trị cho nhau trên thương trường trong và ngoài nước.

Nâng bước tương lai thế hệ trẻ
Nâng bước tương lai thế hệ trẻ

Hướng đến sự chăm lo cho thế hệ trẻ học sinh, sinh viên Khánh Hoà trên bước đường tương lai. Xây dựng đội ngũ kế thừa, quan tâm đến lực lượng trẻ phát huy sức mạnh tình đoàn kết giữa các thế hệ.

a bounce ball a bounce ball a bounce ball a bounce ball a bounce ball a bounce ball a bounce ball a bounce ball
HỘI VIÊN TIÊU BIỂU

Câu lạc bộ Doanh nhân
Khánh Hoà - Sài Gòn

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN
KHÁNH HÒA - SÀI GÒN

Xem điều lệ
CÔNG TY THÀNH VIÊN

Câu lạc bộ Doanh nhân
Khánh Hoà - Sài Gòn