Loading...

Thông tin hội viên

CHỦ TỊCH CLB

Mr. NGUYỄN HẢI NAM

Chức vụ
Chủ tịch kiêm giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Phòng khám - Bệnh viện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN HẢI NAM sở hữu

Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Nhân Hậu

Phòng Khám, Bệnh Viện

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Phòng khám - Bệnh viện

522-524 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực