Loading...

Thông tin hội viên

Trưởng ban PTDN

Mr. Nguyễn Đức Thiện

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết bị đèn khẩn cấp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Đức Thiện sở hữu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THIÊN MINH

Sản xuất – kinh doanh thiết bị Đèn khẩn cấp, Đèn Exit biển báo và Bộ lưu điện các loại.

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Thiết bị đèn khẩn cấp

0123456789

demo@gmail.com

602/9 Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực