Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. NGÔ ĐĂNG KHOA

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất - Kinh doanh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGÔ ĐĂNG KHOA sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHỰA VIỆT KHOA

Kinh doanh sản xuất cao su, nhựa

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Sản xuất - Kinh doanh

40 Tô Ngọc Vân, KP1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực