Loading...

Thông tin hội viên

Phó chủ tịch Câu lạc bộ

Mr. Khoa Nguyễn

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Giải trí - Truyền thông
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Khoa Nguyễn sở hữu

KH Pro

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Giải trí - Truyền thông

86/70 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực