Loading...

Thông tin hội viên

Phó chủ tịch Câu lạc bộ

Mr. PHÙNG VINH VUI

Chức vụ
Chủ doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Thực phẩm chức năng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông PHÙNG VINH VUI sở hữu

Cty Văn Duy Phương

Thực phẩm chức năng,kinh doanh thuốc bổ

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thực phẩm chức năng

8, đường 10A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực