Loading...

Thông tin hội viên

PHÓ BAN CTXH PHỤ TRÁCH NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI

Mr. LÊ QUỐC THẠO

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Công nghệ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông LÊ QUỐC THẠO sở hữu

Công ty Cổ phần AMIT GROUP

AMIT GROUP là một nhóm các công ty công nghệ liên kết có cam kết theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ mới về phần mềm, IoT, AI,... AMIT GROUP tập trung nhiều giải pháp về chuỗi cung ứng, logistics như hệ thống phần mềm quản lý kho WMS, Quản lý vận tải TMS, hệ thống quản lý toàn diện cho nhà xe (xe khách)...ngoài ra còn có một số giải pháp phần mềm phần cứng khác ứng dụng trong doanh nghiệp, nhà máy... Ngoài ra AMIT GROUP còn có mảng outsourcing, hỗ trợ xây dựng các giải pháp phần mềm, phần cứng riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp với các công nghệ và nền tảng hiện đại.

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Công nghệ

Số 07 Đường 7C, Khu Đô Thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực