Loading...

Thông tin hội viên

Phó ban TV

Mr. Nguyễn Hải

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất - Kinh doanh, Thiết bị bảo hộ lao động, Sản phẩm may mặc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Hải sở hữu

CÔNG TY TNHH MAY HẢI NGUYÊN

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc và trang thiết bị bảo hộ lao động.

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Sản xuất - Kinh doanh, Thiết bị bảo hộ lao động, Sản phẩm may mặc

0123456789

demo@gmail.com

415/37 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực