Loading...

Thông tin hội viên

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mr. KIỀU ĐĂNG NINH

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Phân bón
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông KIỀU ĐĂNG NINH sở hữu

Công ty TNHH SX TM DV Phát Việt

Phân Bón

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Phân bón

39/67 Đường An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực