Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mrs. ĐÀM THỊ HÀ TRANG

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Liệu Pháp Tế Bào Tươi và Phân Tích Gene
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà ĐÀM THỊ HÀ TRANG sở hữu

CÔNG TY CP PREMIUM THERAPY

Liệu Pháp Tế Bào Tươi và Phân Tích Gene

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Liệu Pháp Tế Bào Tươi và Phân Tích Gene

Lầu 8, ACM Building, 96 Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực