Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. NGUYỄN HỮU PHÚC

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Siêu thị
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN HỮU PHÚC sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAPLUS

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Siêu thị

Nha Trang

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực