Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. TRẦN CAO TIẾN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thú cưng - thức ăn cho thú cưng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông TRẦN CAO TIẾN sở hữu

Công Ty TNHH TNT Royal Group

Thú cưng - thức ăn cho thú cưng

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thú cưng - thức ăn cho thú cưng

26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, 

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực