Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. PHAN ĐỨC LÊ HOÀNG

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Dụng cụ may mặc, Phụ liệu may mặc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông PHAN ĐỨC LÊ HOÀNG sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI VIỆT TRÍ

Dệt, sợi

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Dụng cụ may mặc, Phụ liệu may mặc

Đường D9, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực