Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. LƯƠNG SỸ KHOA

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết kế - xây dựng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông LƯƠNG SỸ KHOA sở hữu

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Thiết kế - xây dựng

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thiết kế - xây dựng

60 Đ. D1, KĐT Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực