Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mrs. TRÂN THỊ THANH LOAN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Dịch vụ - Du lịch
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà TRÂN THỊ THANH LOAN sở hữu

CÔNG TY TNHH MTV TƯỜNG Ý

HOA TƯƠI TƯỜNG Ý – THAY LỜI MUỐN NÓI Tiêu chí : Chữ “TÂM” tạo nên sự thành công của công ty. Tường Ý luôn nhận dạng, định hình đó là một phong cách riêng biệt để phát triển.

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Dịch vụ - Du lịch

0979789840

hoatuoituongy@gmail.com

128/7 NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực