Loading...

Thông tin hội viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Mrs. TRƯƠNG TUYẾT THANH

Chức vụ
Chủ doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
KINH DOANH GỖ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà TRƯƠNG TUYẾT THANH sở hữu

CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG

Kinh doanh gỗ

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

KINH DOANH GỖ

352 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực