Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. NGUYỄN QUÝ CHÂU

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
LOGISTICS
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN QUÝ CHÂU sở hữu

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VSC

Vận tải quốc tế-nội địa,thủ tục hải quan,kinh doanh kho bãi, XNK ủy thác

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

LOGISTICS

3A Điện Biên Phủ,Q.Bình Thạnh,HCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực