Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. LÊ THÀNH TÍN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết bị điện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông LÊ THÀNH TÍN sở hữu

CTY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TÍN ĐẠT

Thiết bị điện

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thiết bị điện

149/15 Ba Vân, F14, Q Tân Bình, TPHCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực