Loading...

Thông tin hội viên

Phó ban TV

Mr. NGUYỄN HOÀNG LUẬN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết kế - xây dựng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN HOÀNG LUẬN sở hữu

CTY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ THỊNH

Thiết kế - xây dựng

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thiết kế - xây dựng

74 Trương Thị Ngào, KP4 4, P.Trung Mỹ Tây, Q 12,TPHCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực