Loading...

Thông tin hội viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Mr. NGUYỄN HOÀNG LUẬN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Xây dựng Dân Dụng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN HOÀNG LUẬN sở hữu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ

Xây dựng dân dụng

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Xây dựng Dân Dụng

72 Lương Ngọc Quyến, P13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực