Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mrs. NGUYỄN NHÃ NHƯ UYÊN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà NGUYỄN NHÃ NHƯ UYÊN sở hữu

Công Ty TNHH BĐS Golden Land

Bất động sản

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Bất động sản

166/23 Hồ Bá Kiện. P.15, Q.10

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực