Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. NGUYỄN ANH TUẤN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Tư vấn BĐS
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN ANH TUẤN sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATA

Tư vấn BĐS

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Tư vấn BĐS

239A Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, TP.HCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực