Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lĩnh vực kinh doanh
Giải trí - Truyền thông
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Anh Tuấn sở hữu

Công ty Cổ phần Truyền Thông GTO

Truyền thông

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Giải trí - Truyền thông

Biệt Thự C10 và C11 Khu Hưng Phú, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực