Loading...

Thông tin hội viên

PCT PHỤ TRÁCH PTDN

Mr. NGÔ TRUNG NGỌC

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGÔ TRUNG NGỌC sở hữu

Cty BĐS Tân Kỷ Nguyên

Bất động sản

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Bất động sản

87 Trần Thiện Chánh ,p12,q10

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực