Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mrs. Đinh Thị Hồng Liên

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản, Dịch vụ - Du lịch, Khách sạn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà Đinh Thị Hồng Liên sở hữu

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Du Lịch Hoàng Gia

Kinh Doanh, Bất Động Sản Du Lịch, Khách Sạn, Truyền Thông

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Bất động sản, Dịch vụ - Du lịch, Khách sạn

30C Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực