Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Đào Ngọc Thanh

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất - Kinh doanh, Xe đạp - Xe đạp điện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Đào Ngọc Thanh sở hữu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUHACHI

Xe đạp, xe đạp điện, ắc quy xe điện

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Sản xuất - Kinh doanh, Xe đạp - Xe đạp điện

0123456789

demo@gmail.com

92 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực