Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. TRẦN ĐỨC NGUYÊN

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất và kinh doanh Hóa chất chống thấm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông TRẦN ĐỨC NGUYÊN sở hữu

Cty TNHH Ngôi Sao Biển

Sản xuất và kinh doanh hoá chất chống thấm

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Sản xuất và kinh doanh Hóa chất chống thấm

88/1A Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực