Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mrs. NGUYỄN THU HƯƠNG

Chức vụ
Giảng viên
Lĩnh vực kinh doanh
Giáo dục
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà NGUYỄN THU HƯƠNG sở hữu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Đào tạo - Nghiên cứu - Quan hệ Quốc tế

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Giáo dục

10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực