Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. NGUYỄN THANH TÔNG

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thương mại
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông NGUYỄN THANH TÔNG sở hữu

Công ty TNHH 3S Solution

Thương mại

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Thương mại

10 Sông Thao, F2, Q Tân Bình, TPHCM

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực