Loading...

Thông tin hội viên

THÀNH VIÊN CLB

Mr. LÊ VĂN CHƯƠNG

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Cao su kỹ thuật
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông LÊ VĂN CHƯƠNG sở hữu

CÔNG TY TNHH A67

Cao su kĩ thuật

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Cao su kỹ thuật

434/10A, đường Bình Qưới, P.28,Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực