Loading...

Thông tin hội viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Mr. LÊ ĐÌNH DŨNG

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông LÊ ĐÌNH DŨNG sở hữu

CLB TƯ VẤN NỢ NGÂN HÀNG

Kinh doanh và định giá BĐS

Lĩnh vực:

Địa chỉ:

Bất động sản

72/5 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực