Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Nguyễn Duy Thiệu

Chức vụ
Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Thực phẩm, Cung cấp suất ăn doanh nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Duy Thiệu sở hữu

CTY TNHH Thực Phẩm – Nông Sản Trân Long Phụng – Thương hiệu FFV – GÀ TA THẢ VƯỜN; TRÀ LÁ NHO

Gà FFV, nông sản, trái cây sạch. Cung cấp suất ăn doanh nghiệp

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Thực phẩm, Cung cấp suất ăn doanh nghiệp

0123456789

demo@gmail.com

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực