Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Nguyễn Công Hậu

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Công nghệ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Công Hậu sở hữu

Công Ty TNHH Phát Triển Ứng Dụng CNTT Việt

Cung cấp phần mềm nhân sự trên Cloud và máy chấm công đi kèm

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Công nghệ

0123456789

demo@gmail.com

187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực