Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Văn phòng phẩm, Mực in
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Nguyễn Chí Thanh sở hữu

Công ty TNHH Mực in Vmax

Văn phòng phẩm, mực in

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Văn phòng phẩm, Mực in

0123456789

demo@gmail.com

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực