Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Lê Võ Quốc Hưng

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Cơ điện - Cơ khí
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Lê Võ Quốc Hưng sở hữu

CTY TNHH Thương Mại Giải Pháp Công Nghệ Hoàng Uyên

Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Chính Xác

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Cơ điện - Cơ khí

0123456789

demo@gmail.com

Số 6 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực