Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Lê Quốc Toàn

Chức vụ
Chủ tịch tập đoàn
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Lê Quốc Toàn sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LEAN GROUP

Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Bất động sản

0123456789

demo@gmail.com

10 Phan Đình Giót, P.2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực