Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Lê Quốc Thịnh

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Tư vấn và cho thuê văn phòng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Lê Quốc Thịnh sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN LEAN OFFICE

Tư vấn thuê và cho thuê văn phòng.

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Tư vấn và cho thuê văn phòng

0123456789

demo@gmail.com

Số 10 Phan Đình Giót, phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực