Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Lê Hữu Nghĩa

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Xây dựng, Thiết bị bảo hộ lao động, Vệ sinh môi trường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Lê Hữu Nghĩa sở hữu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI TÍN NHÂN

Tư vấn, thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Sx, phân phối trang thiệt bị BHLD, vệ sinh môi trường

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Xây dựng, Thiết bị bảo hộ lao động, Vệ sinh môi trường

0123456789

demo@gmail.com

Tổ 4, ấp 5, Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai ,Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực