Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mrs. Lê Đắc Chi Lan

Chức vụ
Giám đốc kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh
Cơ điện - Cơ khí, Xây dựng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà Lê Đắc Chi Lan sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LÊ NGUYÊN

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Cơ điện - Cơ khí, Xây dựng

0123456789

demo@gmail.com

Số 40, đường 29, P. An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực