Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mrs. Huỳnh Sa Huỳnh

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Bất động sản, Phụ liệu may mặc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà Huỳnh Sa Huỳnh sở hữu

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Bảo Quang

Phụ liệu may mặc

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Bất động sản, Phụ liệu may mặc

0123456789

demo@gmail.com

KCN Tân Tạo, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực