Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Hoàng Sử Kỳ Quan

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Tư vấn, Thiết kế cách âm - Tiêu âm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Hoàng Sử Kỳ Quan sở hữu

Công ty CP Thương mại Dịch vụ HB Acoustic

Tư vấn – Thiết kế cách âm - Tiêu âm

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Tư vấn, Thiết kế cách âm - Tiêu âm

0123456789

demo@gmail.com

112C Hồ Bá Phán, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực