Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Hồ Anh Bình

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Máy massage trị liệu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Hồ Anh Bình sở hữu

Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Miền Nam

Kinh doanh phân phối máy massage trị liệu

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Máy massage trị liệu

0123456789

demo@gmail.com

220 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực