Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mrs. Đinh Võ Ngọc Huyền

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Xây dựng, Đầu tư, Đầu tư, Tài chính, Thương mại
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà Đinh Võ Ngọc Huyền sở hữu

Công Ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Đầu tư An Thăng Long

Xây dựng – Thương mại – Đầu tư

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Xây dựng, Đầu tư

0123456789

demo@gmail.com

60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Viện Quản Trị và Tài Chính ( Viện IFA) – Đào tạo

Quản Trị và Tài Chính

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Đầu tư, Tài chính, Thương mại

0123456789

demo@gmail.com

60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực