Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mrs. Bùi Thị Mộng Trang

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Giáo dục
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Bà Bùi Thị Mộng Trang sở hữu

Cty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Giải Pháp Hoàn Cầu

Giáo Dục

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Giáo dục

0123456789

demo@gmail.com

48 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực