Loading...

Thông tin hội viên

Thành viên Câu lạc bộ

Mr. Đặng Nhật Khanh

Chức vụ
Giám đốc
Lĩnh vực kinh doanh
Kiến trúc, Cơ điện - Cơ khí, Nội thất - Cảnh quan
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp mà Ông Đặng Nhật Khanh sở hữu

CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN ĐỎ (RED HIGHLAND)

Lĩnh vực: thiết kế tổng thể về kiến trúc, nội thất và cảnh quan, cơ điện

Lĩnh vực:

Hotline:

Email:

Địa chỉ:

Kiến trúc, Cơ điện - Cơ khí, Nội thất - Cảnh quan

0123456789

demo@gmail.com

533/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘI VIÊN LIÊN QUAN

Những doanh nhân có cùng chung lĩnh vực